Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Rikkidioksidipäästöt (SO2) 2008-2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 83 665 74 942 82 905
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 1 360 1 343 1 370
Metsätalous ja puunkorjuu 4 3 4
Kaivostoiminta ja louhinta 198 116 153
Teollisuus 29 567 25 214 26 559
     Elintarviketeollisuus 551 951 826
     Metsäteollisuus 7 195 5 285 5 887
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 10 785 10 337 11 044
     Metalliteollisuus 8 826 7 310 7 476
     Muu teollisuus 2 210 1 332 1 326
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 26 185 27 404 31 255
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
77 60 84
Rakentaminen 125 135 149
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
57 58 136
Kuljetus ja varastointi 25 595 20 125 22 617
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 131 139 103
     Vesiliikenne 24 442 19 047 21 702
     Ilmaliikenne 872 808 742
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 151 131 70
Kiinteistöalan toiminta 137 111 181
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
359 373 398
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 2 776 2 920 3 300
     Liikenne 33 29 28
     Lämmitys 2 742 2 891 3 271
     Muut 1 1 1
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 86 441 77 862 86 205
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 24 078 18 885 21 349
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 9 9 7
(+/-) muut yhdistävät erät 6 423 102 2 220
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
68 795 59 088 67 083

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 5. Rikkidioksidipäästöt (SO2) 2008-2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_005_fi.html