Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Typpidioksidipäästöt (NO2) 2008-2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 198 777 186 953 206 100
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 15 612 14 392 14 240
Metsätalous ja puunkorjuu 3 142 2 656 2 652
Kaivostoiminta ja louhinta 1 205 985 1 014
Teollisuus 37 602 29 991 33 247
     Elintarviketeollisuus 872 617 562
     Metsäteollisuus 21 557 16 720 19 692
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 6 475 6 252 5 756
     Metalliteollisuus 4 041 3 207 3 844
     Muu teollisuus 4 658 3 196 3 392
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 37 940 36 453 44 239
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
1 170 1 252 1 285
Rakentaminen 13 096 11 712 12 541
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
448 380 629
Kuljetus ja varastointi 82 604 83 180 89 614
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 18 702 17 282 16 183
     Vesiliikenne 52 598 55 505 63 945
     Ilmaliikenne 10 476 9 736 8 961
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 828 657 525
Kiinteistöalan toiminta 1 106 1 004 1 084
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
4 852 4 948 5 555
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 28 428 25 983 25 791
     Liikenne 20 995 18 256 17 213
     Lämmitys 7 296 7 611 8 461
     Muut 137 115 118
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 227 206 212 936 231 892
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 57 326 59 096 65 735
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 3 060 2 828 2 648
(+/-) muut yhdistävät erät -4 128 -2 362 -2 210
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
168 813 154 307 166 595

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 6. Typpidioksidipäästöt (NO2) 2008-2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_006_fi.html