Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt (N2O) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 13 098 12 590 13 111 12 881
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 13 090 12 582 13 102 12 872
A 02 Metsätalous 8 8 8 9
B Kaivostoiminta ja louhinta 5 4 4 4
C Tehdasteollisuus 5 743 3 101 1 130 1 042
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 9 11 11 11
C 16, 17 Metsäteollisuus 346 292 326 316
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 5 325 2 752 738 660
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 34 27 33 33
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 28 20 22 23
D Energiahuolto 879 827 1 057 972
E Vesi- ja jätehuolto 556 515 530 534
F Rakentaminen 47 48 61 67
G Kauppa 4 4 8 7
H Kuljetus ja varastointi 441 397 416 449
H 49 Maaliikenne 206 213 212 206
H 50 Vesiliikenne 79 68 81 81
H 51 Ilmaliikenne 147 110 119 138
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 9 7 5 25
L Kiinteistöalan toiminta 9 9 11 21
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 56 59 69 64
Kotitaloudet 385 370 378 293
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 21 220 17 924 16 776 16 335

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt (N2O) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_004_fi.html