Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 301 1 297 1 335 1 128
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 299 1 295 1 333 1 126
A 02 Metsätalous 2 2 2 2
B Kaivostoiminta ja louhinta 201 118 153 149
C Tehdasteollisuus 34 726 25 989 27 134 27 196
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 547 943 809 858
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 263 5 323 5 906 4 894
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 14 983 10 341 11 044 11 913
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 659 8 040 8 051 8 486
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 275 1 343 1 326 1 044
D Energiahuolto 25 399 24 727 30 906 25 691
E Vesi- ja jätehuolto 81 64 90 39
F Rakentaminen 128 131 150 101
G Kauppa 86 88 215 120
H Kuljetus ja varastointi 24 971 18 798 21 645 23 765
H 49 Maaliikenne 186 201 151 98
H 50 Vesiliikenne 23 681 17 742 20 668 22 792
H 51 Ilmaliikenne 877 655 715 812
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 227 200 111 64
L Kiinteistöalan toiminta 206 168 287 856
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 512 537 593 352
Kotitaloudet 2 164 2 230 2 466 1 987
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 89 776 74 147 84 975 81 383

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 8. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_008_fi.html