Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2-foss) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 965 365 1 870 371 1 956 178 1 901 493 1 947 453
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 584 368 1 521 694 1 588 555 1 518 502 1 561 649
A 02 Metsätalous 380 997 348 676 367 623 382 991 385 804
B Kaivostoiminta ja louhinta 79 070 86 743 189 730 227 476 199 714
C Tehdasteollisuus 17 234 966 13 975 368 15 917 759 15 684 952 13 916 867
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 161 474 247 634 240 371 249 403 217 160
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 952 872 3 262 941 3 713 030 3 419 963 3 017 887
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 4 596 650 4 354 452 4 370 070 4 426 473 4 089 898
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 447 430 4 717 031 5 963 494 5 889 731 5 089 936
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 076 541 1 393 310 1 630 794 1 699 383 1 501 986
D Energiahuolto 20 772 570 21 944 816 27 348 102 21 180 731 17 450 725
E Vesi- ja jätehuolto 286 844 335 421 331 356 295 228 359 610
F Rakentaminen 1 693 732 1 561 262 1 893 849 1 880 255 1 862 742
G Kauppa 104 050 93 642 204 496 148 113 145 030
H Kuljetus ja varastointi 11 081 016 9 474 849 10 210 954 11 282 132 9 835 060
H 49 Maaliikenne 4 343 866 4 174 377 4 256 694 4 306 524 4 206 993
H 50 Vesiliikenne 2 957 051 2 479 940 2 957 749 3 234 385 2 827 913
H 51 Ilmaliikenne 3 532 112 2 617 547 2 856 229 3 626 069 2 684 859
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 247 987 202 985 140 282 115 154 115 295
L Kiinteistöalan toiminta 866 059 850 971 1 039 020 844 523 830 733
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 410 613 1 410 800 1 670 862 1 618 457 1 662 264
Kotitaloudet 6 791 783 6 324 784 6 250 565 5 597 300 5 663 033
YHTEENSÄ 62 286 070 57 929 025 67 012 871 60 660 662 53 873 231

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 2. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2-foss) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_002_fi.html