Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 298 1 295 1 336 1 125 972
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 296 1 293 1 334 1 123 970
A 02 Metsätalous 2 2 2 2 2
B Kaivostoiminta ja louhinta 201 118 171 175 188
C Tehdasteollisuus 34 657 25 962 27 058 27 006 22 386
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 547 943 809 871 620
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 187 5 248 5 815 4 709 5 138
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 14 979 10 381 11 084 11 938 10 114
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 659 8 040 8 050 8 468 5 365
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 286 1 351 1 300 1 020 1 147
D Energiahuolto 25 695 25 028 31 141 25 867 22 032
E Vesi- ja jätehuolto 81 64 89 39 39
F Rakentaminen 129 132 151 102 120
G Kauppa 86 88 215 133 144
H Kuljetus ja varastointi 24 655 18 508 21 181 23 749 19 550
H 49 Maaliikenne 185 200 149 118 135
H 50 Vesiliikenne 23 359 17 453 20 203 22 648 18 662
H 51 Ilmaliikenne 884 655 717 909 674
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 227 200 111 74 79
L Kiinteistöalan toiminta 1 049 1 041 1 334 1 104 1 087
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 516 542 597 603 710
Kotitaloudet 1 261 1 299 1 350 971 1 147
YHTEENSÄ 89 629 74 076 84 625 80 874 68 376

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 7. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_007_fi.html