Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 8 092 694 8 037 571 8 222 564 7 989 121 7 995 658 7 982 624
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 785 530 7 753 071 7 920 631 7 675 439 7 679 649 7 659 405
A 02 Metsätalous 307 163 284 499 301 932 313 682 316 008 323 218
B Kaivostoiminta ja louhinta 346 445 299 624 441 988 506 267 499 563 437 528
C Tehdasteollisuus 19 417 684 15 321 321 16 706 444 16 411 999 14 651 817 14 513 087
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 267 811 357 718 383 709 377 423 337 248 355 770
C 16, 17 Metsäteollisuus 4 195 819 3 468 112 3 932 552 3 633 702 3 232 947 3 228 488
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 305 327 5 268 510 4 673 659 4 696 423 4 381 277 4 564 091
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 488 293 4 755 503 6 009 780 5 934 153 5 137 066 4 804 189
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 160 432 1 471 477 1 706 741 1 770 297 1 563 276 1 560 547
D Energiahuolto 21 105 259 22 278 803 27 703 141 21 512 693 17 759 517 19 164 029
E Vesi- ja jätehuolto 2 579 318 2 538 256 2 537 699 2 435 089 2 448 079 2 381 070
F Rakentaminen 1 337 821 1 279 678 1 580 473 1 530 177 1 498 734 1 497 892
G Kauppa 673 396 700 768 979 526 823 566 789 175 820 546
H Kuljetus ja varastointi 11 546 317 9 878 221 10 683 578 10 770 801 11 028 065 11 512 581
H 49 Maaliikenne 4 769 836 4 572 464 4 703 360 4 720 271 4 889 154 4 745 906
H 50 Vesiliikenne 2 966 912 2 474 659 2 951 203 2 448 004 3 085 029 3 318 586
H 51 Ilmaliikenne 3 578 274 2 648 632 2 905 761 3 505 232 2 947 394 3 344 456
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 231 294 182 464 123 252 97 293 106 486 103 631
L Kiinteistöalan toiminta 936 387 932 987 1 141 498 943 184 909 272 880 430
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 686 745 1 657 839 1 939 625 1 853 314 1 777 954 1 804 622
Kotitaloudet 7 312 784 6 871 878 6 893 743 6 138 540 6 097 783 6 000 305
YHTEENSÄ 75 034 856 69 796 950 78 830 284 70 914 758 65 455 621 66 994 720

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_001_fi.html