Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 566 582 641 307 751 109 648 873 762 133 851 653
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 565 656 637 553 745 442 641 024 757 155 847 782
A 02 Metsätalous 925 3 753 5 667 7 848 4 977 3 870
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 2 007 4 210 6 140 5 244 5 926
C Tehdasteollisuus 19 689 286 15 845 409 18 707 134 18 640 898 19 030 571 19 799 725
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 34 405 18 297 27 074 27 846 30 526 24 220
C 16, 17 Metsäteollisuus 19 536 795 15 683 338 18 504 932 18 444 196 18 821 478 19 576 098
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 87 524 103 246 106 543 92 789 94 379 113 883
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 238 1 386 1 905 1 403 2 132 2 094
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 30 323 39 139 66 677 74 662 82 053 83 428
D Energiahuolto 6 871 613 6 382 646 8 278 791 8 853 378 9 321 815 9 530 841
E Vesi- ja jätehuolto 104 554 127 570 154 478 160 851 215 928 345 300
F Rakentaminen 3 140 20 282 31 534 44 041 31 615 38 191
G Kauppa 15 305 15 734 38 730 26 403 31 202 30 645
H Kuljetus ja varastointi 201 756 326 002 321 377 398 669 403 474 477 455
H 49 Maaliikenne 45 120 133 573 126 460 212 398 209 682 297 618
H 50 Vesiliikenne 110 980 147 712 165 975 159 858 165 037 151 870
H 51 Ilmaliikenne 6 596 9 691 8 755 12 006 13 464 13 542
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 39 059 35 025 20 186 14 406 15 289 14 424
L Kiinteistöalan toiminta 2 370 920 2 506 839 3 049 007 2 956 400 2 897 550 2 781 121
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 107 505 116 980 133 058 156 925 164 966 166 561
Kotitaloudet 3 566 799 3 823 981 3 987 709 3 119 765 3 625 972 3 202 329
YHTEENSÄ 33 497 465 29 808 761 35 457 142 35 012 346 36 490 473 37 229 750

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_002_fi.html