Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 458 11 727 11 439 10 733 10 640 10 435
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 596 10 186 9 988 9 394 9 428 9 311
A 02 Metsätalous 1 862 1 540 1 451 1 338 1 211 1 124
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 933 2 240 2 524 2 635 2 672 2 515
C Tehdasteollisuus 38 797 31 401 34 254 33 384 32 052 32 681
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 535 597 561 595 503 486
C 16, 17 Metsäteollisuus 21 641 16 747 19 668 18 920 19 178 19 516
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 830 7 049 5 972 5 795 5 265 5 631
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 727 3 782 4 640 4 516 4 035 3 715
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 063 3 224 3 411 3 556 3 069 3 331
D Energiahuolto 36 634 35 679 43 249 35 668 32 046 31 660
E Vesi- ja jätehuolto 903 1 069 1 049 968 1 032 1 149
F Rakentaminen 11 406 9 851 11 159 10 720 10 293 9 706
G Kauppa 285 234 542 388 400 389
H Kuljetus ja varastointi 91 613 73 856 81 623 72 318 82 577 91 363
H 49 Maaliikenne 27 323 24 316 23 102 22 394 22 659 21 416
H 50 Vesiliikenne 52 341 40 724 49 195 38 896 50 670 55 906
H 51 Ilmaliikenne 11 033 8 139 8 811 10 598 8 810 13 642
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 913 675 514 429 437 397
L Kiinteistöalan toiminta 3 331 3 468 4 176 3 802 3 692 3 557
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 6 796 6 503 6 991 6 533 5 849 5 681
Kotitaloudet 31 547 26 866 24 682 20 756 19 836 17 570
YHTEENSÄ 236 708 202 899 221 693 197 911 201 095 206 710

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_005_fi.html