Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 566 571 641 329 751 066 648 831 762 173 852 667 729 597 671 695
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 565 658 637 580 745 428 640 995 757 190 848 839 722 351 664 728
A 02 Metsätalous 913 3 749 5 638 7 836 4 983 3 828 7 246 6 967
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 2 489 4 370 5 897 5 066 5 562 3 734 5 048
C Tehdasteollisuus 19 624 825 15 836 828 18 640 074 18 586 848 18 961 669 19 851 141 20 036 222 20 009 889
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 34 346 25 472 26 261 27 094 29 447 24 211 29 362 33 743
C 16, 17 Metsäteollisuus 19 484 548 15 674 250 18 447 977 18 400 229 18 761 917 19 613 978 19 787 831 19 757 577
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 75 342 96 467 97 129 83 320 86 182 127 457 133 137 131 226
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 238 1 450 2 010 1 530 2 153 2 062 2 583 2 637
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 30 351 39 189 66 697 74 675 81 970 83 433 83 309 84 706
D Energiahuolto 7 678 254 7 300 539 9 242 820 9 839 504 10 393 183 10 648 991 10 783 932 10 449 290
E Vesi- ja jätehuolto 104 690 127 775 154 927 161 499 216 278 340 789 362 212 335 402
F Rakentaminen 3 135 20 732 30 756 41 914 30 812 45 484 95 668 98 117
G Kauppa 15 555 16 212 39 877 27 143 32 098 20 382 34 901 33 613
H Kuljetus ja varastointi 204 874 331 408 324 471 400 760 408 634 483 787 911 534 922 894
H 49 Maaliikenne 45 577 134 517 127 110 212 893 210 243 274 675 676 059 690 936
H 50 Vesiliikenne 112 927 150 933 167 698 160 907 169 013 169 525 181 239 182 524
H 51 Ilmaliikenne 6 653 9 844 8 889 12 144 13 645 19 310 30 718 28 653
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 39 717 36 114 20 774 14 816 15 733 20 277 23 518 20 781
L Kiinteistöalan toiminta 34 920 30 346 51 546 25 418 22 313 20 648 24 634 24 232
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 108 763 119 771 136 244 160 437 168 689 170 742 295 313 294 844
Kotitaloudet 5 905 410 6 304 113 6 989 430 6 055 163 6 508 752 5 940 550 6 166 140 5 821 661
YHTEENSÄ 34 246 997 30 731 542 36 365 581 35 953 414 37 509 667 38 380 743 39 443 887 38 666 685

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_002_fi.html