Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2016, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 297 1 294 1 335 1 130 987 950 845 769 817
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 295 1 292 1 333 1 128 985 949 844 768 816
A 02 Skogsbruk 2 2 2 2 2 1 1 1 1
B Utvinning av mineral 202 119 172 176 190 142 129 104 108
C Tillverkning 33 574 26 003 27 107 27 053 21 766 20 643 19 269 21 008 17 471
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 501 900 787 840 594 661 728 500 500
C 16, 17 Skogsindustri 7 256 5 333 5 889 4 794 5 228 5 167 4 653 4 507 4 271
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 13 852 10 387 11 097 11 951 9 451 9 292 9 371 10 832 8 121
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 9 681 8 032 8 034 8 449 5 347 4 239 3 819 4 475 4 025
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 284 1 351 1 300 1 019 1 146 1 284 698 694 554
D Energiförsörjning 26 396 25 846 31 932 26 596 22 703 21 813 18 708 15 997 17 473
E Vatten- och avfallshantering 80 64 89 38 38 46 59 42 50
F Byggverksamhet 126 130 148 98 116 125 123 73 76
G Handel 51 52 127 79 97 49 50 46 48
H Transport och magasinering 18 075 16 807 12 706 10 654 10 206 9 305 8 392 2 637 3 026
H 49 Landtransport 117 125 96 78 88 60 62 55 57
H 50 Sjötransport 17 105 15 922 11 894 9 770 9 405 8 429 7 515 1 737 2 135
H 51 Lufttransport 720 644 651 762 665 755 759 797 780
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 133 116 65 44 48 61 56 48 54
L Fastighetsverksamhet 121 98 168 76 68 60 62 55 59
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 336 348 386 377 443 398 377 356 394
Hushåller 2 162 2 235 2 469 1 999 2 135 1 912 1 899 1 756 1 848
TOTALT 82 420 72 996 76 639 68 276 58 749 55 443 49 913 42 843 41 370

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016, Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2016, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tau_004_sv.html