Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 295 1 292 1 333 1 128 984 949 844 813 895 854
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 294 1 291 1 332 1 127 983 948 843 812 894 853
A 02 Metsätalous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B Kaivostoiminta ja louhinta 202 118 172 175 190 142 130 104 108 108
C Tehdasteollisuus 33 573 26 002 27 107 27 052 21 764 20 604 19 243 21 000 17 465 16 254
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 501 900 787 840 594 661 728 500 500 420
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 255 5 332 5 889 4 793 5 226 5 128 4 627 4 463 4 227 3 586
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 13 852 10 387 11 097 11 951 9 451 9 292 9 371 10 868 8 159 6 697
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 681 8 032 8 034 8 449 5 347 4 239 3 819 4 475 4 025 4 761
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 284 1 351 1 300 1 019 1 146 1 284 698 694 554 790
D Energiahuolto 26 394 25 847 31 930 26 563 22 701 21 812 18 706 16 001 17 381 14 362
E Vesi- ja jätehuolto 80 64 89 38 38 46 59 42 50 55
F Rakentaminen 124 129 147 96 112 125 124 73 76 17
G Kauppa 51 52 127 79 97 48 50 18 17 17
H Kuljetus ja varastointi 18 079 16 810 12 709 11 066 10 905 10 035 9 161 2 822 3 176 3 161
H 49 Maaliikenne 120 127 99 81 76 60 62 36 38 39
H 50 Vesiliikenne 17 105 15 923 11 894 10 180 10 117 9 160 8 284 1 946 2 313 2 260
H 51 Ilmaliikenne 720 644 651 762 665 755 759 795 778 813
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 134 116 65 43 47 60 56 45 47 49
L Kiinteistöalan toiminta 121 98 168 76 68 59 61 72 72 73
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 336 348 384 376 440 395 375 352 365 371
Kotitaloudet 2 164 2 235 2 471 2 000 2 133 1 906 1 893 1 754 1 846 1 722
YHTEENSÄ 82 419 72 995 76 637 68 649 59 432 56 121 50 646 43 051 41 451 36 994

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_004_fi.html