Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2017, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 620 1 553 1 440 1 410 1 377 1 410 1 341 1 211 1 176 1 148
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 476 1 420 1 299 1 256 1 235 1 290 1 235 1 120 1 090 1 062
A 02 Metsätalous 144 133 141 154 142 120 106 91 86 86
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 013 1 722 1 502 1 398 902 1 464 1 332 742 649 650
C Tehdasteollisuus 4 741 3 392 4 135 3 523 3 159 2 832 2 939 2 909 3 077 2 921
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 459 530 443 501 427 402 406 410 397 395
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 238 1 471 1 955 1 692 1 866 1 631 1 670 1 749 1 729 1 726
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 237 263 292 249 318 371 347 358 341 326
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 1 509 911 1 225 906 403 271 344 256 378 311
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 298 217 220 175 145 157 172 136 232 163
D Energiahuolto 801 672 757 652 607 554 470 455 461 401
E Vesi- ja jätehuolto 50 44 41 41 40 49 44 27 28 24
F Rakentaminen 495 480 469 410 397 376 335 296 288 286
G Kauppa 17 16 35 24 26 22 26 8 9 8
H Kuljetus ja varastointi 3 750 3 455 3 334 2 777 2 972 2 582 2 331 1 830 2 088 1 791
H 49 Maaliikenne 1 213 973 814 850 826 664 675 890 952 877
H 50 Vesiliikenne 2 233 2 204 2 234 1 635 1 898 1 672 1 405 687 912 709
H 51 Ilmaliikenne 185 183 169 194 171 204 207 203 174 159
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 119 95 117 98 77 42 44 50 50 46
L Kiinteistöalan toiminta 30 27 38 21 19 15 14 26 27 25
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 657 632 663 600 589 560 532 517 551 510
Kotitaloudet 11 530 12 006 13 039 11 214 11 937 11 004 11 033 10 102 10 633 10 421
YHTEENSÄ 24 704 23 999 25 453 22 070 22 025 20 868 20 397 18 123 18 987 18 185

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2017, Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2017, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tau_008_fi.html