Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2020

Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018 – utsläppen av föroreningar fortsatte att minska

Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018. Samtidigt minskade utsläppen av luftföroreningar. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 60 miljoner ton, vilket var nästan 2 procent mer än året innan. Den viktigaste orsaken till ökningen var ökningen av utsläppen från energiproduktionen med 8 procent jämfört med år 2017. Biogena koldioxidutsläpp, som inte räknas till växthusgasutsläpp, ökade för sin del med 3 procent och uppgick till 42 miljoner ton. Av utsläppen av luftföroreningar minskade kvävedioxidutsläppen mest, med 7 procent, och svaveldioxidutsläppen, med 6 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2017 och 2018, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2017 och 2018, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av luftföroreningar 2008-2018, tusen ton

Utsläpp av luftföroreningar 2008-2018, tusen ton

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2018, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 2,5 m (PM 2,5) Kolmonoxid (CO) Kvävedioxid (NO2)
Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 125 541 807 828 999 14 169 6 529
Utvinning av mineral 478 298 464 1 301 2 001 1 779
Skogsindustri 2 927 592 20 667 695 1 514 25 599 18 986
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 3 794 936 172 223 345 1 005 3 329
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3 539 850 6 078 403 1 627 3 103
Övrig industri 1 683 362 148 794 503 5 085 2 798
Energiförsörjning 16 904 557 12 289 835 373 15 283 26 834
Vatten- och avfallshantering 2 370 733 316 374 22 255 973
Byggverksamhet 1 458 205 70 168 462 6 463 6 838
Handel 500 504 66 107 49 197 293
Landtransport 4 195 317 503 888 943 3 414 16 366
Sjötransport 2 403 230 5 730 429 4 545 35 583
Lufttransport 3 637 222 23 369 185 5 412 13 670
Annan serviceverksamhet och förvaltning 2 093 291 401 622 574 25 237 6 324
Hushåller 6 183 802 6 184 341 10 181 247 696 14 617
TOTALT 60 296 440 41 664 516 18 283 357 988 158 022

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (127,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2018/tilma_2018_2020-10-01_tie_001_sv.html