Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2021

Finländarnas utsläpp av växthusgaser minskade år 2019 – utsläppen av föroreningar var på samma nivå som året innan

Finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2019. Samtidigt var utsläppen av föroreningar till största delen på samma nivå som året innan. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 57 miljoner ton, dvs. 5 procent mindre än året innan. Den mest betydande orsaken till nedgången var att utsläppen från energiproduktionen minskade med nästan 15 procent i och med att förbrukningen av kol och torv minskade från året innan. Den största minskningen av utsläppen av luftföroreningar skedde i utsläppen av svaveldioxid, som minskade med nästan 10 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2018 och 2019, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2018 och 2019, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av luftföroreningar 2009-2019, tusen ton

Utsläpp av luftföroreningar 2009-2019, tusen ton
Kväveoxider anges omvandlade till kvävedioxid (NO2)
Svaveloxider anges omvandlade till svaveldioxid (SO2)

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2019, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 2,5 m (PM 2,5) Kolmonoxid (CO) Kväve oxider (NO2) 1) Svavel oxider (SO2) 2)
Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 244 314 930 734 1 010 14 374 6 531 948
Utvinning av mineral 431 162 450 771 1 664 1 564 53
Skogsindustri 2 799 541 21 134 877 1 292 24 408 18 565 3 392
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 3 870 581 160 751 253 1 441 3 152 5 489
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3 197 849 5 441 301 1 100 3 066 3 559
Övrig industri 1 637 903 149 604 480 3 648 2 882 1 132
Energiförsörjning 14 277 916 12 878 001 278 14 811 24 808 11 419
Vatten- och avfallshantering 2 242 387 308 346 2 129 649 76
Byggverksamhet 1 542 892 104 884 453 6 221 6 607 23
Handel 475 750 56 790 39 170 249 32
Landtransport 3 902 121 579 458 853 2 994 14 833 49
Sjötransport 2 801 366 5 389 613 5 490 42 186 1 923
Lufttransport 3 698 431 23 169 193 5 166 15 566 941
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 987 580 429 742 693 30 503 5 947 557
Hushåller 6 143 039 6 146 597 10 064 240 698 14 116 1 552
TOTALT 57 252 832 42 914 233 17 295 352 817 160 721 31 145
1) Kväveoxider anges omvandlade till kvävedioxid (NO2)
2) Svaveloxider anges omvandlade till svaveldioxid (SO2)

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (129,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2019/tilma_2019_2021-09-30_tie_001_sv.html