Inkomstfördelningsstatistik 2011, Låg inkomst

2011
Låg inkomst
Offentliggöranden