Inkomstfördelningsstatistik 2012, inkomstskillnader (internationell jämförelse)

2012
Låg inkomst
Offentliggöranden