Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.4.2014

Kotitalouksien tulokehitys jatkui heikkona vuonna 2012

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulokehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Vuonna 2012 mediaanitulot alenivat reaalisesti 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosina 2008–2012 keskimääräinen vuosimuutos oli ainoastaan 0,8 prosenttia kun muutos vuosina 2001–2008 oli 2,7 prosenttia. 65–74-vuotiaiden tulotaso on noussut viime vuosikymmenen loppupuolella kun taas 25–34-vuotiaiden tulot ovat laskeneet vuodesta 2008.

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Kotitalouksien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo oli vuonna 2012 noin 37 500 euroa ja mediaanitulo 31 300 euroa. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista. Ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 22 100 euroa vuonna 2012, mikä oli 0,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna 1) .

Tulokehitys on vaihdellut jonkin verran väestöryhmittäin, parhainta suhteellinen tulokehitys on viime vuosina ollut ammatissa toimimattomilla, kuten työttömien ja eläkeläisten talouksilla. Työttömien kotitalouksilla tulojen keskimääräinen vuosimuutos vuosina 2008–2012 oli lähes 3 prosenttia. Eläkeläiskotitalouksilla vastaava muutos oli noin 2,5 prosenttia.

Eläkeläistalouksien hyvä tulokehitys heijastuu myös ikäluokittaiseen tarkasteluun, sillä 65–74-vuotiaiden talouksilla reaalitulojen keskimääräinen vuosimuutos oli vuosina 2008–2012 lähes 3 prosenttia. Yli 74-vuotiaiden kotitalouksissa vastaava vuosimuutos oli puolisen prosenttiyksikköä vähemmän. Myös nuorimpien, alle 25-vuotiaiden kotitalouksien tulot nousivat suhteessa hyvin keskimääräisen vuosimuutoksen ollessa 2,7 prosenttia. Vaikka suhteelliset tulomuutokset olivat ammatissa toimimattomilla suurimmat, heidän matala tulotasonsa huomioiden euromääräiset vuosimuutokset eivät parantaneet heidän asemaansa näkyvästi.

Heikoin tulokehitys oli ikäluokassa 25–34-vuotiaat, jolla tulojen vuosimuutos oli vuosina 2008–2012 kymmenyksen-pari negatiivinen eli ikäryhmän reaalitulot laskivat. Työntekijäkotitalouksilla reaalitulojen vuosikasvu jäi vuosina 2008–2012 nollaan.

Tulokäsitteenä on käytettävissä oleva ekvivalentti rahatulo. Luvut perustuvat kansainvälisesti vertailukelpoiseen tulokäsitteeseen, joka ei sisällä laskennallisia tuloeriä (kuten asuntotulo) eikä myyntivoittoja. Kotitalouksien väestöryhmittäisiä vertailuja eri tulokäsitteillä on mahdollista tehdä tulonjakotilaston tietokantataulukoiden avulla.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä. Kulutusyksiköiden avulla laskettu ekvivalentti tulo huomioi kotitalouksien kokoerot ja mahdollistaa niiden vertailemisen keskenään.

Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 09 1734 3396, Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (574,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/03/tjt_2012_03_2014-04-04_tie_003_fi.html