Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Pitkittyneesti pienituloisia oli 398 000 vuonna 2017

Pienituloisuuden pysyvyyden tarkastelemiseksi paras tietolähde on tulonjaon kokonaistilasto, joka on koko väestön kattava rekisteriperusteinen tilasto. Se sisältää havainnot kaikista asuntoväestöön kunakin vuonna kuuluvista henkilöistä ja mahdollistaa siten pienituloisuuden pitkäkestoisuuden tarkastelemisen luotettavalla tasolla. Tämä tilasto mahdollistaa myös pienituloisuustarkastelut tarkalla aluetasolla. Tulonjaon kokonaistilaston pohjalta lasketut pienituloisuusluvut eivät kuitenkaan täysin vastaa tulonjakotilaston julkaisemia lukuja käsite- ja aineistoerojen takia, eikä niitä voi suoraan verrata toisiinsa (tilastojen eroista ja vertailukelpoisuudesta, ks. tulonjakotilaston laatuseloste ja tulonjaon kokonaistilaston laatuseloste ).

Henkilön katsotaan olevan pitkittyneesti pienituloinen silloin, kun hän on kuulunut pienituloiseen asuntokuntaan tilastovuoden lisäksi kolmen edellisvuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Asuntokunta on pienituloinen silloin, kun asuntokunnan ekvivalentti tulo on pienempi kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta.

Tulonjaon kokonaistilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2017 noin 398 000 pitkittyneesti pienituloista henkilöä. Vuotta aikaisemmin määrä oli vajaat 6 000 henkilöä enemmän. Pitkittyneesti pienituloisten osuus koko asuntokuntaväestöstä oli 7,4 prosenttia, kun edeltävänä vuonna se oli 7,5 prosenttia. Pitkittynyt pienituloisuus on naisilla hieman yleisempää kuin miehillä: pitkittyneesti pienituloisista oli naisia 206 550 ja miehiä 191 860 eli 7,6 prosenttia kaikista naisista ja 7,2 prosenttia kaikista miehistä. Pienituloisuuden pitkittyminen poikkeaa naisten ja miesten kesken iän mukaan. Pitkittyneesti pienituloiset miehet ovat enimmäkseen työikäisiä kun taas naisten pitkittynyt pienituloisuus on tavallisempaa eläkeiässä. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Pitkittyneesti pienituloisten naisten ja miesten lukumäärä iän mukaan vuonna 2017 tulonjaon kokonaistilaston mukaan

Kuvio 4. Pitkittyneesti pienituloisten naisten ja miesten lukumäärä iän mukaan vuonna 2017 tulonjaon kokonaistilaston mukaan

Lisää tietoa pitkittyneestä pienituloisuudesta sukupuolen mukaan ikäryhmittäin sekä kunnittain löytyy tulonjaon kokonaistilaston tietokantataulukoista .


Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2017, 2. Pitkittyneesti pienituloisia oli 398 000 vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2017/01/tjt_2017_01_2018-12-19_kat_002_fi.html