Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Inkomstfördelningsstatistik 2019, inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper

2019
inkomst, boende och boendeutgifter
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor