Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2021

Asumiskustannusrasitteisten osuudet vakaita

Asumiskustannusten osuus tuloista ylitti 40 prosenttia 6,2 prosentilla kotitalouksista ja 3,8 prosentilla henkilöistä vuonna 2019. Kotitalous- ja henkilöosuudet olivat lähes samat kuin edellisvuonna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Asumiskustannusrasitteiset (%) kotitalouksista ja henkilöistä 2005–2019

Asumiskustannusrasitteiset (%) kotitalouksista ja henkilöistä 2005–2019
Asumiskustannusrasitteinen kotitalous: Asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista rahatuloista on yli 40 prosenttia. Tietoon ei lueta asumistukia.

Kotitalouksista, joiden asunnon hallintasuhteena oli vuokra-asunto, asumiskustannusrasitteisia oli 14,7 prosenttia vuonna 2019. Osuus oli hieman suurempi kuin edellisvuonna (13,9 %). Asumiskustannusrasitteisia oli silti suhteellisesti vähemmän kuin vuonna 2014, jolloin kaikista kotitalouksista yli 7 prosentilla ja vuokra-asunnoissa asuvista 17,2 prosentilla asumiskustannusten tulo-osuus oli yli 40 prosenttia. Omistusasunnoissa asuvissa kotitalouksissa asumiskustannusrasitteisten osuus on pieni. Se oli noin 2–3 prosenttia vuosina 2014–2019.

Pienituloisista kotitalouksista 20,4 prosentilla asumiskustannusten tulo-osuus oli yli 40 prosenttia vuonna 2019, yhtä usealla kotitaloudella kuin edellisvuonna. Määrä oli suurimmillaan viimeksi vuosina 2013–2014, jolloin noin 23–24 prosenttia pienituloisista kotitalouksista oli asumiskustannusrasitteisia.

Vuokralla ja omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien väliset tuloerot olivat asumiskustannusten maksamisen jälkeen suuremmat kuin niitä ennen. Vuokralla asuvien kotitalouksien tulotasot olivat 68 prosenttia ja asumiskustannusten jälkeen noin 50 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasoista. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 27 100 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen noin 24 000 euroa. Tuloerot kasvoivat vuodesta 2010 vuoteen 2015, mutta pysyivät tämän jälkeen suhteellisen vakaina. Kaikkien kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2019 noin 23 900 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 19 700 euroa.

Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2005–2019, euroa vuoden 2019 hinnoin

Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2005–2019, euroa vuoden 2019 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden tulo jaettuna kulutusyksikköluvulla. Lähde: Tulonjakotilaston otosaineisto.

Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot olivat 54 prosenttia ja asumiskustannusten jälkeen noin 42 prosenttia kotitalouksien vastaavista ekvivalenteista mediaanituloista vuonna 2019.


Lähde: Tulonjakotilasto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (445,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2019/05/tjt_2019_05_2021-03-11_tie_001_fi.html