Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitataulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2008-2009 sekä arvio vuodelle 2010

Toimiala TOL 2008 T&k-menot 2008 T&k-menot 2009 T&k-menot 2010 1)
Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 5 102,0 100,0 4 847,2 100,0 4 919,3 100,0
Teollisuus yhteensä 4 064,5 79,7 3 880,1 80,0 3 912,1 79,5
...Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 62,9 1,2 57,1 1,2 56,7 1,2
...TEVANAKE-teollisuus (TOL 13-15) 12,5 0,2 17,1 0,4 17,0 0,3
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 115,1 2,3 96,0 2,0 102,8 2,1
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 336,0 6,6 297,4 6,1 312,2 6,3
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 539,0 10,6 509,9 10,5 518,7 10,5
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 936,4 57,6 2 847,4 58,7 2 851,2 58,0
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 62,6 1,2 55,1 1,1 53,5 1,1
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 34,1 0,7 38,8 0,8 46,3 0,9
Rakentaminen (TOL 41-43) 32,9 0,6 43,8 0,9 52,4 1,1
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 70,0 1,4 73,5 1,5 75,2 1,5
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 20,2 0,4 17,9 0,4 25,0 0,5
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 343,9 6,7 306,3 6,3 330,6 6,7
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 83,7 1,6 68,3 1,4 70,6 1,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 76,2 1,5 69,0 1,4 69,6 1,4
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 165,0 3,2 139,5 2,9 145,5 3,0
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 160,8 3,2 154,0 3,2 128,9 2,6
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 70, 73-74, 90-95) 50,9 1,0 55,9 1,2 63,0 1,3
1) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2009, Liitataulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2008-2009 sekä arvio vuodelle 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_tau_006_fi.html