Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2011 ja 2012

Toimiala T&k-menot 2011 T&k-menot 2012
Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 5 047,4 100,0 4 695,0 100,0
Teollisuus yhteensä 3 878,1 76,8 3 387,2 72,1
    Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 64,2 1,3 59,6 1,3
    Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 6,8 0,1 5,0 0,1
    Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 90,8 1,8 99,2 2,1
    Kemianteollisuus (TOL 19-22) 321,8 6,4 321,0 6,8
    Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 564,3 11,2 641,8 13,7
    Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 769,6 54,9 2 194,8 46,7
    Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 60,6 1,2 66,0 1,4
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 51,6 1,0 56,7 1,2
Rakentaminen (TOL 41-43) 49,7 1,0 51,3 1,1
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 86,6 1,7 114,8 2,4
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 15,6 0,3 17,8 0,4
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 344,2 6,8 378,7 8,1
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 105,2 2,1 88,6 1,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 71,3 1,4 86,2 1,8
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 90,4 1,8 78,9 1,7
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 248,2 4,9 289,6 6,2
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 106,5 2,1 145,2 3,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_006_fi.html