Liitetaulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot suurimmissa tuoteryhmissä vuosina 2011 ja 2012

Tuoteryhmä T&k-menot 2011 T&k-menot 2012
Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 5 047,4 100,0 4 695,0 100,0
Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 2 637,5 52,3 2 050,3 43,7
Muut koneet ja laitteet 313,0 6,2 416,0 8,9
Atk, ohjelmistot, konsultointi jne. 250,9 5,0 297,9 6,3
Sähkölaitteet 250,1 5,0 285,9 6,1
Televiestintä 204,7 4,1 263,8 5,6
Lääkeaineet ja lääkkeet 171,9 3,4 178,3 3,8
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 120,9 2,4 91,6 2,0
Metallituotteet (pl. koneet ja laitteet) 98,9 2,0 50,9 1,1
Muut tuoteryhmät 999,6 19,8 1 060,5 22,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot suurimmissa tuoteryhmissä vuosina 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_007_fi.html