Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2006

Tutkimuslaitos Budjetti-
rahoitus
Ulkopuolinen
rahoitus
Yhteensä
Yhteensä josta EU-
rahoitus
Milj. € Milj. € % Milj. € Milj. €
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1,3 0,2 11,0 - 1,4
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,8 1,1 22,4 0,1 4,8
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 5,0 0,7 12,0 - 5,6
Museovirasto 1,6 0,4 19,9 - 2,0
Geodeettinen laitos 3,3 0,9 20,5 0,2 4,2
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11,0 2,7 19,7 0,3 13,6
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 33,0 15,2 31,6 1,1 48,2
Metsäntutkimuslaitos 39,3 4,8 10,9 1,0 44,1
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos* 3,6 0,8 17,7 0,1 4,4
Merentutkimuslaitos 4,7 1,0 17,5 0,5 5,7
Ilmatieteen laitos 10,2 3,8 27,0 0,6 13,9
Mittatekniikan keskus 2,5 0,5 16,9 0,2 3,0
Kuluttajatutkimuskeskus 1,9 0,8 29,1 0,1 2,7
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 68,8 146,4 68,0 21,8 215,2
Geologian tutkimuskeskus 10,8 2,5 18,5 1,3 13,2
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 15,0 5,1 25,2 1,0 20,1
Työterveyslaitos 15,3 7,6 33,2 1,4 22,9
Kansanterveyslaitos 25,0 9,1 26,7 1,8 34,1
Säteilyturvakeskus 6,5 0,6 8,5 0,2 7,1
Suomen ympäristökeskus 10,2 10,2 49,9 1,3 20,4
YHTEENSÄ 272,6 214,1 44,0 32,9 486,7

* Toimintaa jatkaa 1.5.2006 lukien Elintarviketurvallisuusvirasto


Päivitetty 8.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2006, Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2006/tkker_2006_2006-02-08_tau_008.html