Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuoden 2019 lopullinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa
20.8.2020
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan budjetoitiin valtion talousarviossa vuodelle 2019 kaikkiaan 2 008,9 miljoonaa euroa, mikä on helmikuussa 2020 julkaistua rahoitusta 15,0 miljoonaa euroa enemmän.

Kuvaus: Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tarkastelun kohteena ovat myös t&k-rahoituksessa eri vuosien välillä tapahtuneet muutokset. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja Eurostatin suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa. Aineisto kootaan hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen talous, julkiset menot, korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, valtiontalous, yliopistot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan elokuussa
4.7.2018
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilaston vuoden 2017 lopulliset tiedot julkaistaan 17.8.2018.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/index.html