Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2007

Tutkimuslaitos Budjetti-
rahoitus
Ulkopuolinen
rahoitus
Yhteensä
Yhteensä josta EU-
rahoitus
Milj. € Milj. € % Milj. € Milj. €
Ulkopoliittinen instituutti* 1,5 0,1 6,3 - 1,6
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1,2 0,2 15,8 - 1,5
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,8 0,9 19,1 0,1 4,7
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 5,1 0,8 13,4 - 5,9
Museovirasto 1,4 0,4 24,7 - 1,8
Geodeettinen laitos 3,3 1,0 22,5 0,1 4,3
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 12,2 2,7 18,2 0,3 14,9
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 33,5 13,5 28,7 0,7 47,0
Metsäntutkimuslaitos 40,0 4,9 10,9 0,8 44,9
Elintarviketurvallisuusvirasto 3,3 0,9 20,7 0,2 4,1
Merentutkimuslaitos 4,8 0,9 15,3 0,2 5,7
Ilmatieteen laitos 10,9 4,2 27,5 0,6 15,1
Mittatekniikan keskus 2,4 0,4 15,0 0,1 2,8
Kuluttajatutkimuskeskus 1,9 0,7 26,7 0,1 2,6
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 73,6 151,2 67,3 17,0 224,8
Geologian tutkimuskeskus 10,9 2,6 19,3 1,1 13,6
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 14,8 4,2 22,1 0,4 19,0
Työterveyslaitos 15,0 8,7 36,7 0,8 23,7
Kansanterveyslaitos 26,0 10,0 27,8 1,8 36,0
Säteilyturvakeskus 6,0 0,7 11,0 0,3 6,7
Suomen ympäristökeskus 10,4 10,8 50,8 1,3 21,2
YHTEENSÄ 282,0 219,8 43,8 25,9 501,8

* Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos


Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_008.html