Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2017 ja 2018

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj.€ / 2017 Milj.€ / 2018 Muutos 2017-2018
/ Milj. €
Muutos 2017-2018
/ Nim. %
Muutos 2017-2018
/ Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 123,3 1 164,4 41,1 3,7 2,2
   Yliopistot 587,1 615,6 28,5 4,9 3,4
   Suomen Akatemia 449,5 444,1 -5,4 -1,2 -2,6
   Muu 86,7 104,7 18,0 20,8 19,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 429,1 491,0 61,9 14,4 12,8
   Business Finland 322,2 391,3 69,1 21,4 19,8
   Tutkimuslaitokset 84,9 83,6 -1,3 -1,5 -2,9
   Muu 22,0 16,1 -5,9 -26,9 -27,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 75,4 69,9 -5,5 -7,3 -8,6
   Tutkimuslaitokset 32,5 26,7 -5,8 -17,8 -18,9
   Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 15,0 0,0 0,0 -1,4
   Muu 27,9 28,2 0,3 0,9 -0,5
Maa- ja metsätalousministeriö 70,0 53,6 -16,4 -23,5 -24,5
   Tutkimuslaitokset 52,3 52,9 0,6 1,2 -0,2
   Muu 17,7 0,7 -17,1 -96,2 -96,3
Puolustusministeriö 40,9 46,8 5,8 14,2 12,6
Liikenne- ja viestintäministeriö 19,5 18,5 -0,9 -4,8 -6,1
    Tutkimuslaitokset 13,2 13,5 0,3 2,3 0,9
   Muu 6,3 5,0 -1,2 -19,8 -20,9
Ympäristöministeriö 11,1 10,4 -0,7 -6,4 -7,7
   Tutkimuslaitokset 5,9 6,0 0,1 1,7 0,3
   Muu 5,2 4,4 -0,8 -15,7 -16,8
Ulkoasiainministeriö 7,4 7,9 0,5 6,7 5,2
Valtiovarainministeriö 5,1 5,2 0,0 1,0 -0,4
   Tutkimuslaitokset 3,1 3,0 -0,1 -3,2 -4,6
   Muu 2,0 2,2 0,2 7,4 5,9
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 0,7 -0,7
Oikeusministeriö 1,2 1,0 -0,2 -19,9 -21,0
Sisäministeriö 0,3 0,5 0,2 80,0 77,5
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 0,0 -1,4
YHTEENSÄ 1 797,5 1 883,2 85,7 4,8 3,3

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 22.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2018, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2017 ja 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/tkker_2018_2018-02-22_tau_003_fi.html