Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2020 ja 2021

Hallinnonala Tutkimus- ja kehittämisrahoitus/valtion menot
T&k-rahoitus, milj. € Hallinnonalan menot, milj. € T&k-rahoitus hallinnonalan menoista, osuus %
2020 2021 muutos milj. € 2020 2021 muutos, milj € 2020 2021 muutos, prosenttiyksikköä
Valtioneuvoston kanslia 10,9 10,6 -0,3 923,1 221,7 -701,3 1,2 4,8 3,6
Eduskunta 3,8 3,9 0,1 127,1 128,6 1,4 3,0 3,0 0,1
Ulkoministeriö 5,5 4,2 -1,3 1 364,3 1 288,1 -76,2 0,4 0,3 -0,1
Oikeusministeriö 1,1 1,1 0,0 984,4 1 005,2 20,8 0,1 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,0 1 708,8 1 567,8 -141,0 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 44,3 45,9 1,6 3 213,9 4 873,3 1 659,3 1,4 0,9 -0,4
Valtiovarainministeriö 5,2 5,1 -0,2 20 721,1 19 467,9 -1 253,2 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 337,8 1 298,9 -38,9 7 474,9 7 012,1 -462,9 17,9 18,5 0,6
Maa- ja metsätalousministeriö 58,4 69,5 11,1 2 875,2 2 628,3 -246,9 2,0 2,6 0,6
Liikenne- ja viestintäministeriö 15,1 14,5 -0,7 3 900,6 3 485,6 -415,0 0,4 0,4 0,0
Työ- ja elinkeinoministeriö 1 514,0 876,3 -637,7 6 305,4 3 828,9 -2 476,5 24,0 22,9 -1,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 83,6 67,8 -15,8 17 815,5 17 603,1 -212,3 0,5 0,4 -0,1
Ympäristöministeriö 18,3 18,6 0,3 407,9 302,9 -105,1 4,5 6,1 1,7
YHTEENSÄ 1) 3 098,5 2 416,8 -681,7 67 822,1 63 413,4 -4 408,8 4,6 3,8 -0,8
1) Menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset, sekä Tasavallan Presidentin pääluokka (toisin kuin taulukoissa 2 ja liitetaulukossa 1).

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2021, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2020 ja 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2021/tkker_2021_2021-02-25_tau_002_fi.html