Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2007

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2007 Tilastokeskuksen mukaan 7,2 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia ja kotimaan myynti 7,0 prosenttia.

Eniten liikevaihto kasvoi vuonna 2007 metallituotteiden valmistuksessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa. Myös muilla metalliteollisuuden alatoimialoilla ja kemianteollisuudessa liikevaihto kasvoi koko teollisuutta nopeammin. Puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihdon piti kasvussa tuottajahintojen nousu, erityisesti puutavaran kallistuminen.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2007 kaikilla muilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi energia- ja vesihuollossa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2007, %

Loka-joulukuussa koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaat 8 prosenttia vuodentakaisesta eli hieman enemmän kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä. Suurimmista päätoimialoista kasvu nopeutui loka-joulukuussa etenkin kemianteollisuudessa ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa. Myös koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä hieman edellistä vuosineljännestä nopeammin. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihto kääntyi laskuun loppuvuonna.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007
Teollisuus yhteensä 8,3 6,3 6,2 7,8
- Puu- ja paperiteollisuus 7,0 5,9 3,2 -2,6
- Kemianteollisuus 2,1 1,5 8,8 19,7
- Koneiden ja laitteiden valmistus 13,1 12,5 15,9 16,8
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 2,4 5,7 7,7 16,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 2007 näistä toimialoista eniten kemianteollisuudessa, runsaat 17 prosenttia vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihto kasvoi loka-joulukuussa runsaat 16 prosenttia vuodentakaisesta, ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa kasvua kertyi reilut 14 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto jäi lähes 6 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Kuten vientiliikevaihdossa, myös kotimaan myynnissä kemianteollisuus kasvoi loka-joulukuussa eniten, lähes 22 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi loka-joulukuussa runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 12/2007, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihtoon toivat vuonna 2007 kasvua tasaisesti sekä vienti että kotimaan myynti

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi reiluun 3 prosenttiin, mikä vastaavasti selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta: Sekä vientiliikevaihto että kotimaan myynti kasvoivat noin 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2007, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuonna 2007

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto lisääntyi vajaan prosentin ja kotimaan myynti lähes 8 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2007, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuonna 2007

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Alkuvuonna 2007 kasvuvauhti hidastui selvästi, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi uudelleen. Koko vuonna 2007 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodentakaisesta: Vientiliikevaihto kasvoi reilut 8 prosenttia ja kotimaan myynti runsaat 7 prosenttia.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2007, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihto kasvoi runsaat 11 prosenttia vuonna 2007

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa; kasvua kertyi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11, vientiliikevaihto vajaat 11 ja kotimaan myynti 13 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2007, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 14.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2007, Teollisuuden liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2007/12/tlv_2007_12_2008-03-14_kat_001.html