Julkaistu: 12.6.2008

Tieliikennekuolemien määrä nousi 13 prosenttia vuonna 2007

Vuonna 2007 tapahtui 6 657 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 380 ja loukkaantui 8 446 ihmistä. Kuolleita oli 44 enemmän kuin vuonna 2006. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä väheni edellisvuodesta.

Vuoden 2006 hyvä liikenneturvakehitys ei jatkunut vuonna 2007. Kuolleiden määrä kohtaamisonnettomuuksissa ja useita ihmishenkiä vaatineissa onnettomuuksissa palasi edellisvuosien tasolle. Vuonna 2007 joka kolmas tieliikenteen uhri menehtyi kesäliikenteessä. Kesäliikenne sujuikin henkilöautoilijoiden osalta selvästi keskimääräistä huonommin. Kesällä 2007 henkilöautossa kuolleita oli 77, mikä on 23 enemmän kuin vuonna 2006. Kevyen liikenteen osalta kesä sujui vuotta 2006 paremmin. Kuolleita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä oli 17, kun vuonna 2006 vastaava luku oli 30.

Tiehallinnon tiedote maanteillä tilastoiduista liikenneonnettomuuksista on luettavissa Tiehallinnon internetsivuilta: www.tiehallinto.fi

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2007

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
* Tilastointi muuttunut

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2007. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen 020 7282 300

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 12.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/ton_2007_2008-06-12_tie_001.html