Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.6.2008

I vägtrafiken dog 25 personer i maj

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 650 i maj. I dessa dog 25 och skadades 786 personer. Antalet döda var 5 mindre än i maj 2007 och antalet skadade 57 större.

Av de döda rörde sig 18 med personbil, 3 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 21 män och 4 kvinnor.

I januari-maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 297. I olyckorna dog 117 och skadades 2 896 personer. Antalet döda var 13 mindre och antalet skadade 1 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 84 med personbil, 1 med paketbil, 7 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Vertanen (09) 1734 3343,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/05/ton_2008_05_2008-06-18_tie_001_sv.html