Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 24.7.2008

I vägtrafiken dog 22 personer i juni

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 677 i juni. I dessa dog 22 och skadades 865 personer. Antalet döda var 23 mindre än i juni 2007 och antalet skadade 59 mindre.

Av de döda rörde sig 16 med personbil, 1 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 15 män och 7 kvinnor.

I januari-juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 984. I olyckorna dog 139 och skadades 3 772 personer. Antalet döda var 39 mindre och antalet skadade 54 mindre än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 100 med personbil, 1 med paketbil, 8 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 19 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/06/ton_2008_06_2008-07-24_tie_001_sv.html