Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 22.12.2008

I vägtrafiken dog 28 personer i november

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 547 i november. I dessa dog 28 och skadades 657 personer. Antalet döda var 1 större än i november 2007 och antalet skadade 10 mindre.

Av de döda rörde sig 14 med personbil, 1 med paketbil, 1 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 20 män och 8 kvinnor.

I januari-november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 345. I olyckorna dog 315 och skadades 7 856 personer. Antalet döda var 32 mindre och antalet skadade 129 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 187 med personbil, 8 med paketbil, 5 med lastbil, 33 med motorcykel och 11 med moped. I vägtrafiken dog 45 fotgängare och 16 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-11/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/11/ton_2008_11_2008-12-22_tie_001_sv.html