Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.5.2009

I vägtrafiken dog 19 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 405 i april. I dessa dog 19 och skadades 518 personer. Antalet döda var 6 färre än i april 2008 och antalet skadade 63 färre.

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 5 med motorcykel, 2 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 17 män och 2 kvinnor.

Under januari-april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 463. I olyckorna dog 73 och skadades 1 907 personer. Antalet döda var 21 färre och antalet skadade 197 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 45 med personbil, 5 med lastbil, 5 med motorcykel, 4 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/04/ton_2009_04_2009-05-20_tie_001_sv.html