Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.7.2009

I vägtrafiken dog 26 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 620 i juni. I dessa dog 26 och skadades 785 personer. Antalet döda var 4 fler än i juni 2008 och antalet skadade 80 färre.

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 4 med motorcykel, 1 med buss och 1 med moped. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 16 män och 10 kvinnor.

Under januari - juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 738. I olyckorna dog 131 och skadades 3 529 personer. Antalet döda var 8 färre och antalet skadade 243 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 83 med personbil, 13 med motorcykel, 5 med paketbil, 5 med lastbil, 1 med buss och 3 med moped. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Törmänen (09) 1734 3215,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/06/ton_2009_06_2009-07-23_tie_001_sv.html