Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.8.2009

I vägtrafiken dog 25 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 725 i juli. I dessa dog 25 och skadades 900 personer. Antalet döda var 11 färre än i juli 2008 och antalet skadade 30 färre.

Av dem som dog färdades 18 med personbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 16 män och 9 kvinnor.

Under januari-juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 475. I olyckorna dog 159 och skadades 4 441 personer. Antalet döda var 16 färre och antalet skadade 273 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 103 med personbil, 5 med paketbil, 5 med lastbil, 17 med motorcykel, 1 med buss och 4 med moped. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/07/ton_2009_07_2009-08-20_tie_001_sv.html