Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.11.2009

I vägtrafiken dog 25 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 561 i oktober. I dessa dog 25 och skadades 680 personer. Antalet döda var 20 färre än i oktober 2008 och antalet skadade 92 färre.

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 2 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 22 män och 3 kvinnor.

Under januari-oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 515. I olyckorna dog 247 och skadades 6 907 personer. Antalet döda var 39 färre och antalet skadade 276 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 148 med personbil, 8 med paketbil, 5 med lastbil, 27 med motorcykel, 9 med moped och 1 med buss. I vägtrafiken dog 22 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, liikenne.matkailu@stat.fi
förfrågningar efter område: Trafikskyddet 020 7282 300 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/10/ton_2009_10_2009-11-19_tie_001_sv.html