Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.1.2010

I vägtrafiken dog 22 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 465 i december. I dessa dog 22 och skadades 609 personer. Antalet döda var 6 färre än i december 2008 och antalet skadade 2 färre.

Av dem som dog färdades 14 med personbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 11 män och 11 kvinnor.

Under januari-december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 407. I olyckorna dog 281 och skadades 8 048 personer. Antalet döda var 62 färre och antalet skadade 426 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 168 med personbil, 11 med paketbil, 6 med lastbil,1 med buss, 27 med motorcykel och 10 med moped. I vägtrafiken dog 28 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet 020 7282 300 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/12/ton_2009_12_2010-01-21_tie_001_sv.html