Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.3.2011

I vägtrafiken dog 21 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 347 i februari. I dessa dog 21 och skadades 462 personer. Antalet döda var det samma som i februari 2010 och antalet skadade 39 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985–2/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985–2/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 1 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 16 män och 5 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 736. I olyckorna dog 37 och skadades 956 personer. Antalet döda var 6 fler och antalet skadade 54 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 31 med personbil, 1 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/02/ton_2011_02_2011-03-24_tie_001_sv.html