Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.4.2011

I vägtrafiken dog 14 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 330 i mars. I dessa dog 14 och skadades 456 personer. Antalet döda var det samma som i mars 2010 och antalet skadade 71 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Av de döda var 7 män och 7 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1072. I olyckorna dog 51 och skadades 1422 personer. Antalet döda var 4 fler och antalet skadade 127 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 41 med personbil, 2 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen (09) 1734 2656, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/03/ton_2011_03_2011-04-20_tie_001_sv.html