Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.6.2011

I vägtrafiken dog 27 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 582 i maj. I dessa dog 27 och skadades 723 personer. Antalet döda var 6 fler än i maj 2010 och antalet skadade 35 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 1 med paketbil, 1 med lastbil, 3 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 23 män och 4 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 029. I olyckorna dog 90 och skadades 2 609 personer. Antalet döda var 4 färre och antalet skadade 175 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 65 med personbil, 3 med paketbil, 3 med lastbil, 3 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/05/ton_2011_05_2011-06-22_tie_001_sv.html