Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.4.2013

I vägtrafiken dog 19 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 289 i mars. I dessa dog 19 och skadades 383 personer. Antalet döda var 2 färre än i mars 2012 och antalet skadade 62 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 cyklist. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg. Av de döda var 14 män och 5 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 853. I olyckorna dog 45 och skadades 1 140 personer. Antalet döda var 20 färre och antalet skadade 209 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 33 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/03/ton_2013_03_2013-04-18_tie_001_sv.html