Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.12.2013

I vägtrafiken dog 30 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 484 i november. I dessa dog 30 och skadades 581 personer. Antalet döda var 18 fler än i november 2012 och antalet skadade 6 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 17 med personbil, 3 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 23 män och 7 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 890. I olyckorna dog 239 och skadades 6 109 personer. Antalet döda var det samma som under motsvarande period år 2012 och antalet skadade 392 färre. Av dem som dog färdades 142 med personbil, 8 med paketbil, 5 med lastbil, 24 med motorcykel och 3 med moped. I vägtrafiken dog 29 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/11/ton_2013_11_2013-12-19_tie_001_sv.html