Publicerad: 17.6.2014

I vägtrafiken omkom 258 personer år 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter inträffade 5 334 vägtrafikolyckor som ledde till personskador år 2013. I olyckorna omkom 258 personer och 6 681 skadades. Antalet dödsfall var tre fler och antalet skadade 407 färre än år 2012.

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2013

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2013

Sett till åldersgrupp ökade antalet dödsfall i trafiken mest bland äldre personer över 64 år. Antalet omkomna var 73, vilket är 15 fler än år 2012. Antalet omkomna ungdomar i vägtrafiken minskade. I vägtrafiken omkom 48 ungdomar (15–24-åringar), dvs. sju färre än år 2012. Var tredje som skadades i vägtrafiken var ung.

År 2013 omkom 57 personer i rattfyllerifall och 676 personer skadades. Antalet dödsfall var 14 fler och antalet skadade 65 fler än år 2012.

År 2013 omkom 34 fotgängare, dvs. fem fler än året innan. Antalet vägtrafikdödade cyklister uppgick till 20 personer, dvs. en fler än år 2012. Antalet förolyckade mopedister minskade från året innan. År 2013 omkom fem mopedister. Antalet förolyckade motorcyklister ökade. Antalet dödsfall uppgick till 24, dvs. tre fler än år 2012.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Niemi 029 551 3215, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/ton_2013_2014-06-17_tie_001_sv.html