Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.5.2014

I vägtrafiken dog 13 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 370 i april. I dessa dog 13 och skadades 468 personer. Antalet döda var 6 färre än i april 2013 och antalet skadade 151 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 3 med personbil, 1 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 6 cyklister. Av de döda var 9 män och 4 kvinnor.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 356. I olyckorna dog 56 och skadades 1 707 personer. Antalet döda var 8 färre och antalet skadade 247 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 32 med personbil, 3 med paketbil och 2 med moped. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 7 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/04/ton_2014_04_2014-05-22_tie_001_sv.html