Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.10.2014

I vägtrafiken dog 20 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 536 i september. I dessa dog 20 och skadades 657 personer. Antalet döda var 3 fler än i september 2013 och antalet skadade 13 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 1 med paketbil, 1 med lastbil och 2 med motorcykel. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 15 män och 5 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 969. I olyckorna dog 165 och skadades 4 992 personer. Antalet döda var 29 färre och antalet skadade 86 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 86 med personbil, 8 med paketbil, 3 med lastbil, 17 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/09/ton_2014_09_2014-10-23_tie_001_sv.html