Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.11.2014

I vägtrafiken dog 18 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 432 i oktober. I dessa dog 18 och skadades 532 personer. Antalet döda var 5 fler än i oktober 2013 och antalet skadade 75 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 14 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare.Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och 5 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 406. I olyckorna dog 182 och skadades 5 532 personer. Antalet döda var 26 färre och antalet skadade 11 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 100 med personbil, 9 med paketbil, 3 med lastbil, 16 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 23 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/10/ton_2014_10_2014-11-20_tie_001_sv.html