Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.12.2014

I vägtrafiken dog 16 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 388 i november. I dessa dog 16 och skadades 487 personer. Antalet döda var 14 färre än i november 2013 och antalet skadade 94 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 12 män och 4 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 803. I olyckorna dog 200 och skadades 6 026 personer. Antalet döda var 39 färre och antalet skadade 83 färre än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 110 med personbil, 10 med paketbil, 3 med lastbil, 16 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 27 fotgängare och 23 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerhom 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/11/ton_2014_11_2014-12-22_tie_001_sv.html