Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.7.2015

I vägtrafiken dog 17 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 457 i juni. I dessa dog 17 och skadades 579 personer. Antalet döda var 7 färre än i juni 2014 och antalet skadade 33 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 13 män och 4 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 149. I olyckorna dog 114 och skadades 2 709 personer. Antalet döda var 19 fler och antalet skadade 113 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 74 med personbil, 7 med paketbil, 2 med lastbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 8 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/06/ton_2015_06_2015-07-23_tie_001_sv.html